کنشگران انجمن پادشاهی ایران

Arya Arya

کنشگر و سرپرست درون مرزی انجمن پادشاهی ایران
(1 رای)

Aras Ghaderi

Head of Nottingham branch
(2 رای‌ها)

Mehdi Monzavi

Public Relation Officer
(1 رای)

Ali Benvidi

Communication Manager in Sweden
(297 رای‌ها)

Shahriar Bahrami

 Head of Communication & Recruitment
(2 رای‌ها)