محمد رضا پهلوی

24 فروردين 1396 0 comment
(293 رای‌ها)

چندین سال پیش تو این سرزمین شاهی بود که:
برای پدرش که مرد بزرگی بود ،
یه آرامگاه ساخت ،
گفتن ثروت ملی رو خرج قبر باباش کرده ...
تلویزیون رو آورد ،
گفتن ابزار شیطان رو آورده تو خونه های مردم ...
بلیطای لاتاری هم بود ،
گفتن قرعه کشی و شانسی برنده شدن حرامه ...
برای رونق بازار تبلیغات کردن ،
گفتن داره مصرف گرایی رو ترویج می کنه ...
ارتش رو تجهیز کرد و شد قدرت منطقه ،
گفتن بودجه مملکت رو داره خرج ارتش می کنه ...
یه جشن گرفت که ایران افتاد رو زبون همه دنیا، گفتن ثروت ملت رو خرج عیاشی می کنه ...
تو همه دوران شاهیش کسی اختلاس نکرد اما می گفتن همه حکومت دزدن ...
نفت گرون شد ،
گفتن داره همه رو می ریزه تو جیبش ...
نفت ارزون شد ،
گفتن با غرب دست به یکی کرده و نوکر اجانبه ...
تورم نبود اما همه میگفتن اوضاع اقتصادی خرابه ...
کسی تنش رو حراج نمی کرد ...
کسی کلیه اش رو نمی فروخت واسه خرج زندگی ...
کاخ هم داشت اما بعد از اینکه رفت ، 
همه دیدن همچین کاخی هم نبود ...
 روحش شاد

علی بنویدی

نظر دادن